Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI

Współcześnie o skuteczności działań służb porządku publicznego oraz wojska nie decyduje tylko i wyłącznie właściwe wyszkolenie kadry działającej w ramach pionów operacyjnych, funkcjonowanie we właściwej strukturze organizacyjnej czy też szybkość przepływu informacji ale i kadra zarządcza.

Studia na specjalności zarządzanie służbami mundurowymi przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania procesów logistycznych wspierających w działaniach służby mundurowe. Absolwenci tej specjalności potrafią zapewnić zasoby ludzkie i środki techniczne konieczne do skutecznego działania służb mundurowych, zaplanować procesy logistyczne w tym obszarze, a także zarządzać informacją i transportem jako narzędziami wsparcia bezpieczeństwa. Obecnie zgłaszają one więc zapotrzebowanie na osoby, które nie tylko będą zapewniać sprawny proces zaopatrzenia, ale także będą doskonałymi specjalistami w dziedzinie procedur realizowania zamówień publicznych czy też pozyskiwania publicznych źródeł finansowania ich potrzeb.

Sylwetka absolwenta / Cel specjalności:
  • Wyposaża absolwenta w wiedzę z zakresu zarządzania publicznego tworzących podbudowę dla rozumienia istoty roli służb mundurowych w systemie bezpieczeństwa państwa
  • Absolwenci powinni rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej i lokalnej; aby skutecznie sprawować funkcje kierownicze, doradcze czy specjalistyczne w jednostkach służb mundurowych.
  • Zajęcia wyposażą studenta w zdolności abstrakcyjnego myślenia, umożliwiające identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów i problemów występujących w jednostkach służb mundurowych, jak i w ich otoczeniu.
  • Pozwala studentowi umiejętnie integrować wiedzę z różnych dziedzin, w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów zachodzących w sferze zarządzania służbami mundurowymi.
  • Student będzie rozumieć problemy funkcjonowania współczesnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Przez co będzie przygotowany do objęcia stanowiska kierowniczego w tego typu organizacji.

Studia podyplomowe

Perspektywy zawodowe

Przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych w służbach mundurowych tj. w Policji, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei; w Obronie Cywilnej Kraju

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!